چاپ کردن این صفحه

مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پیوسته

 

مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود كارشناسي پیوسته

مرحله اول:

مراجعه به كارشناس آموزش جهت دريافت و تكميل فرم هاي ثبت نام ، تحويل فرمها و مدارك مورد نياز و دريافت شماره دانشجويي

مرحله دوم :

مراجعه به اتاق حراست مؤسسه(آقاي افشار )

مرحله سوم:

واريز شهريه (مطابق جدول ذيل ) و ارائه فيش به كارشناس حسابداري دانشجويي (خانم جعفري) و دريافت تائيديه حسابداري :

فيش شماره1- شهريه ثابت و متغير

فيش شماره 2- بيمه، كارت دانشجويي  و ساير خدمات

 **تذکر: هزینه شهریه در یک فیش و هزینه بیمه و کارت دانشجویی در فیش جداگانه واریز گردد.

رشته تحصیلی

شهریه ثابت ومتغیر (ریال)

هزینه بیمه و کارت دانشجویی (ریال)

شماره حساب

روانشناسی (18 واحد)

9،600،000 ریال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

حسابداری (20 واحد)

10،150،000 ریال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسی ورزش (20 واحد)

10،250،000 ریال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسي معماري (16 واحد)

15،700،000 ريال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسي كامپيوتر فناوري اطلاعات (19واحد)

10،900،000ریال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسي  كامپيوتر-نرم افزار (19واحد)

10،900،000ریال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسی شهرسازی (17 واحد)

11،920000 ريال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مهندسی صنایع (18 واحد)

12،100،000ريال

730،000 ريال

425049925 بانك تجارت

مرحله چهارم:

مراجعه به اداره پست جهت درخواست تائيديه مقطع قبلي

مرحله پنجم :

مراجعه به كارشناس آموزش (خانم افشان ) جهت تأئيد نهايي پرونده و تحویل پرونده به آموزش

مرحله ششم :

مراجعه به سايت  puya.usm.ir و تکميل و تائيد مشخصات فردي (قابل ذكر است جهت ورود به پرتال دانشجويي ،شماره دانشجويي حكم شناسه كاربري و كلمه عبور را دارد )

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالي سلمان