چاپ کردن این صفحه

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

برای زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات رو لینک کلیک نمایید

 

قابل توجه دانشجویان گرامی :

  زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 97/03/05 لغایت 97/03/24 می باشد.

پس از دریافت کارت ورود به جلسه از پورتال دانشجویی، جهت ممهور نمودن آن به حسابداری دانشجویی مراجعه نمایید.

 

بدیهی است که جهت دریافت کارت ورود به جلسه، پرداخت بدهی الزامی است.

حسابداری مؤسسه آموزش عالی سلمان