چاپ کردن این صفحه

پیام رسان سروش

پیام رسان سروش

برای دریافت اطلاعات مربوط به پیام رسان سروش جهت ارائه اخبار رو لینک کلیک نمایید

بسمه تعالی

 

دانشجویان محترم مؤسسه آموزش عالی سلمان

احتراما به استحضار می­رساند که پیام­رسان سروش جهت ارائه اخبار مؤسسه آموزش عالی سلمان هم­اکنون به آدرس زیر فعال گردیده است:

  https://sapp.ir/salman.ac.ir

از تمام دانشجویان درخواست می­گردد برای دسترسی به اخبار مؤسسه، به پیام­رسان مذکور مراجعه نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                   مؤسسه آموزش عالی سلمان- دفتر ریاست