آگهی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶- ۹۵

آگهی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶- ۹۵

انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ دانشجویان موسسه از تاریخ ۹۵/۰۶/۱۳ لغایت ۹۵/۰۶/۲۴ به شرح زیر انجام می‌شود:

۱. واریز مبالغ ذیل جهت باز شدن پورتال دانشجویی:
* کاردانی ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
** کارشناسی ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*** کارشناسی ارشد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
به صورت پرداخت الکترونیک، یا از طریق کارت خوان موجود در موسسه


۲. مراجعه به پورتال دانشجویی و ثبت دروس انتخابی دربازه زمانی انتخاب واحد ازتاریخ (۹۵/۰۶/۱۳ لغایت ۹۵/۰۶/۲۴) و تعیین مبلغ باقیمانده شهریه

۳. واریز باقیمانده شهریه به صورت پرداخت الکترونیک، یا از طریق کارت خوان موجود در موسسه


توجه: جهت پرداخت الکترونیک داشتن رمز دوم کارت ضروري می باشد
دانشجویانی که پرداخت شهریه خود را از طریق کارت خوان انجام می دهند جهت ثبت درسیستم مالی لازم است به حسابداري مالی دانشجویی مراجعه نمایند.

اداره آموزش موسسه آموزش عالی سلمان

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

تشکل های دانشجویی