سلمان فارسی

رئیس موسسه، که نماینده قانونی موسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می‌باشد، از میان اعضای هیأت علمی به پیشنهاد هیأت امناء، تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیأت امناء منصوب می‌گردد. تهیه برنامه‌های میان‌مدت و دراز‌مدت موسسه و به تصویب رسانیدن آن در هیأت امناء، پیشنهاد و تصویب بودجه سالیانه در هیأت موسس و هیأت امناء، اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، هیأت امناء و هیأت موسس از وظایف رئیس موسسه می‌باشد.

در حال حاضر آقای دکتر محمدهادی فراهی، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند، طبق حکم ریاست محترم هیأت امناء سرپرستی موسسه آموزش عالی سلمان را به عهده دارند. ایشان دارای سوابق متعدد علمی و مدیریتی هستند. معاونت آموزشی و نیز معاونت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف و ترجمه ۴ کتاب تخصصی دانشگاهی، چاپ بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات علمی بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، بخشی از فعالیت‌های مدیریتی و علمی ایشان می‌باشد.

لینک رزومه:

http://farahi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی